Προσωρινή διακοπή λειτουργίας Κολυμβητηρίου

Σύμφωνα με ενημέρωση μας, από τον Δήμο Λεβαδέων, διακόπηκε η λειτουργία του κολυμβητηρίου, για τεχνικούς λόγους.

Για την ημερομηνία επαναλειτουργίας του οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν άμεσα με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 

Το  Διοικητικό Συμβούλιο